Köszöntjük oldalunkon!

 

 

 

 

Főoldal

Autófényezés

Biztosítás

 
 
 

Kapcsolat:

Kapos-Jet Bt.

7400 Kaposvár, Honvéd u. 35.

Tel.: 06-82-510-326

Fax: 06-82-510-327

E-mail: kaposjet@kaposjet.hu

Kösse meg nálunk gépjárműve kötelező felelősségbiztosítását és cascóját!

 

Cégünk a Közlekedési Biztosító Egyesület területi képviselője. Kérjen tőlünk ajánlatot, és kösse meg nálunk biztosítását!

A biztosítás megkötéséhez az alábbi dokumentumokra van szükség:

  • Adás-vételi szerződés

  • Forgalmi engedély

  • Kártörténeti igazolás

  • Ha 2 éven belül volt megszűnt kötelező gépjármű felelősségbiztosítás, akkor az előző biztosító neve és a biztosítási kötvény száma

  • Üzembentartói nyilatkozat, amennyiben az üzemben tartó nem azonos a tulajdonossal

Fontos változás!

A 190/2004. (VI.8.) kormányrendelet 2007.07.01-től hatályos lényeges változásai:

  • Az üzemben tartó a szerződéskötéskor köteles minden, a biztosítás elvállalása szempontjából lényeges körülményt közölni a biztosítóval, beleértve a besorolás megállapításához szükséges adatok beszerzése céljából, az előző biztosítási időszakra vonatkozóan a fedezetet nyújtó biztosító megnevezését és a kötvény (biztosítást igazoló okirat) számát. Ezen adatok hiányában a szerződést M4 osztályba kell sorolni.

  • Az üzemben tartó köteles bemutatni a szerződéskötés által érintett biztosítási időszakot megelőző biztosítási időszakra és - amennyiben a szerződéskötésre nem a tárgyévi biztosítási időszak kezdő napját megelőzően kerül sor - a tárgyévre vonatkozó díjfizetések bizonylatait, vagy a fedezetet nyújtó biztosító díjfizetést tanúsító igazolását. A díjfizetés igazolásának, illetve az elmaradt díj megfizetésének hiányában érvényes szerződés nem köthető. A korábban be nem fizetett díj megfizetésére a tulajdonos (üzemben tartó) köteles.

A gépjármű üzemben tartójának kötelező felelősségbiztosításáról szóló 190/2004 (VI.8.) Kormányrendelet 6.§ (2) bekezdése szerint, ha a biztosítási szerződés a biztosítási időszak tartama alatt díj nemfizetés miatt szűnik meg, az üzemben tartó az adott biztosítási időszak hátralévő részére fedezetet nyújtó szerződést annál a biztosítónál köteles megkötni, ahol a biztosítási szerződése díj nemfizetéssel szűnt meg. Az üzemben tartó új ajánlatát kizárólag az a biztosító jogosult és köteles elfogadni, ahol a szerződés az adott biztosítási évben díj nemfizetéssel szűnt meg. A szerződés hatálya alatt további felelősségbiztosítási szerződés ugyanarra az időszakra más biztosítónál érvényesen nem köthető.

2008-ra érvényes díjtáblák

Letöltés (PDF)

KÖBE
 

1108, Bp. Venyige u.3.

Tel: (06-1)-433-1180

Letölthető dokumentumok:okumentumok:

 

 

 

InterStat.hu